Xưa tiết đào hoa mắt tiễn người
Gặp người nay cũng tiết đào tươi
Bên hoa gượng nén lòng sau trước
Ngỡ cánh đào rơi giọt lệ rơi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời