Mây nước nhiễm phong trần
Nơi đâu tình cố nhân
Những đêm buồn tĩnh giấc
Chùa cũ tiếng chuông ngân.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời