Châu thân trùm phỉ thuý
Đôi mắt ngời kim cương
Mộng ập trời xanh thẳm
Trên nhành cửu lý hương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời