Khôn tới đào nguyên tránh loạn ly,
Thôn côi nương náu tạm qua thì.
Mây trưa mống xế chung thời tiết,
Rẩy mít vướng thơm ít thị phi.
Phòng vắng ngẩn ngơ hồn Tử Mỹ,
Ngày dài gượng gạo giấc Hy Di.
Ðem đêm nằm đợi canh gà giục,
Mảnh nguyệt rừng xa bạn cố tri.

Phú Ân, 1947

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời