Gặp chàng đương độ lý đào bông
Đào lý thay bông thiếp có chồng
Tình nhạt dần theo hương phấn nhạt
Âm thầm giọt lệ khóc đêm đông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời