Từng trận mưa mau lạnh gió rèm
Đèn tàn soi muộn nối dài thêm
Tình mong tri kỷ muôn xa lại
Chung gối nằm nghe nước giọt thềm

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời