Trăng biết hồn hoa, hoa rụng nuối
Chiêm bao mở lối ngóng người qua
Bắc cầu tâm sự – e lời nói
Động chốn nghìn thu – bóng lại xa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời