Rừng lim, bến Mục ngấn trăng in
Lò, bễ, thôn xa tắt lửa rèn
Cô gái xe thồ ngưng giọng hát
Con phà đã cập bến sang đêm

Những ngày đánh Mỹ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời