Câu cá trồng màu ở cạnh sông
Tóc râu ai đó trắng như bông
Hỏi thăm tuổi tác trong làng xóm
Cây – có cây đề – người có ông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời