Từng giọt sương rơi tròn núm lá
Mùa sen chiu chắt lệ sen tàn
Tiếng chim tu hú nhàu trong gió
Không bạn, chung trà biếng bốc hương

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời