Trăng nửa giàn hương sương nửa giàn
Đàn treo vắng vẻ lệ quan san
Vô tình đôi giọt hoa sa gió
Lay động niềm xưa rung phiếm loan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời