Trời ơi có phải thiếp là tương ?
Giọt lệ vì ai để nhớ thương
Bốn chín tuổi dư gần bóng xế
Hai hai năm lẻ vắng mùi hương
Biển dâu đổi cuộc xui nên thế
Trâu ngựa đên nghi phải tính phương (chữ bị loang thiếu dấu)
Tin tức xa xôi thông chẳng tiện
Vái van sức khỏe được như thường.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời