Sương cuối tuần đông, gió giữa đêm
Tuổi xanh, phỏng ấm lại gần em
Đêm qua chợt nhớ thời xuân ấy
Vành nguyệt thân đơn lạc trước thềm

10-3-1993

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời