Trông ảnh, ngày xưa mình trẻ vậy
Mà thơ mấy tập, ý già nua
Giật mình tiếc tuổi thanh xuân ấy
Gieo hạt tình yêu chẳng được mùa

11-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời