Nắng quái hành lang, khách sạn xa
Ông ngồi nô với trẻ con Nga
Giờ này khuya khoắt bên quê hẳn
Cháu nhớ đòi ông, quấy giấc bà

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời