Tình còn hẹn ước lúc chia tay
Triều rút dần xa, bãi cát bày
Mấy chục năm qua sông đổi khúc
Vành trăng còn khuyết đến hôm nay

4-10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời