Khắc khoải chim về đậu nhánh trơ
Tiếng chìm đáy suối bóng rêu khô
Mẹ già che mắt nhìn ra núi
Trong giải xanh kia có nấm mồ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời